Käyttöehdot

Hanki Energiatodistus -palvelun käyttöehdot

Hanki Energiatodists -palvelun (www.hankienergiatodistus.fi) tuottajana toimii Positive Productions Oy. Palvelun Käyttäjä on asiakas joka jättää palveluun tarjouspyynnön, sekä yritys joka tilaa maksullisen palvelukokonaisuuden Palvelusta, sekä muut Palvelua muutoin käyttävät henkilöt.

Kun Käyttäjä jättää palveluun tarjouspyynnön, rekisteröityy palveluun tai tilaat maksullisen palvelukokonaisuuden, sitoutuu hän automaattisesti noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Palvelulla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jatkamalla palvelun käyttöä.


Tarjouspyynnön jättäminen

Palvelun tarjouspyyntölomakkeen kautta voi Käyttäjä jättää tarjouspyynnön energiatodistuksen laatimisesta välitettäväksi energiatodistuksia laativille yrityksille. Tarjouspyynnön jättämällä Käyttäjä hyväksyy, että tarjouspyyntölomakkeen tiedot tallennetaan palveluun ja ne voidaan välittää edelleen yhteistyötahoillemme.

Tarjouspyynnön jättäminen ei sido Käyttäjää ostamaan tuotetta tai palvelua. Halutun palvelun tai tuotteen tarjoaminen ja mahdollisesta toimeksiannosta sopiminen on tarjouspyynnön jättäneen asiakkaan ja tarjoavan yrityksen välinen asia. Tarjouspyynnön jättäminen ei sido Palvelua, tai mitään yhteistyötahoa jättämään tarjousta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Palvelun toiminnasta vastaava taho ei kuitenkaan ole vastuussa mikäli tällaista sisältöä on Palveluun käyttäjien toimesta lisätty. Palvelun toiminnasta vastaavalla taholla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.


Toimeksiannot

Mikäli Käyttäjien välinen toiminta Palvelussa johtaa toimeksiantoon, tilaaja ja toimittaja voivat vapaasti sopia keskenään suoritettavista toimeksiannoista ja niihin liittyvistä vastuista. Palvelu tai sitä tuottava yritys ei ole sopimusosapuoli Palvelun kautta Käyttäjien välille syntyneissä sopimuksissa.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.


Julkiset tiedot

Palvelussa julkaistut yritykset ja niiden yhteystiedot ovat julkisia. Tiedot voidaan yrityksen itsensä niin halutessa poistaa palvelusta. Tarjouspyynnön jättäneiden asiakkaiden yhteystietoja tai kohdeiden tietoja ei aseteta julkisesti saataville. Palvelu voi jakaa asiakas- ja kohdetiedot energiatodistuksia laativien yritysten kesken. Yhteistyökumppanit itse vastaavat että tietoja käytetään vain laillisiin ja hyvän tavan mukaiseen toimintaan.


Tilastot ja markkinointi

Palvelun käyttäjät hyväksyvät, että heille voidaan ilman eri hyväksyntää lähettää viestejä palveluun liittyen. Asiakkaiden, kohteiden ja yritysten tietoja voidaan käyttää yksilöimättöminä palvelun markkinointiin. Palvelun kautta suoritetuista tapahtumista voidaan koostaa ja julkaista tilastoja markkinointitarkoituksiin.


Vastuu sivujen sisällöstä

Palvelu on tarkoitettu tarjoamaan tietoa rakennusten energiatodistuksesta. Palvelussa pyritään julkaisemaan ajankohtaista ja saatavilla olevaa tietoa. Palvelussa julkaistu tieto on ohjeellista, eikä ohita julkisvallan asettamaa lakia ja asetuksia rakennusten energiatodistuksista. Palvelu tai sitä tuottava yritys ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta.


Vastuun rajoitukset

Hanki Energiatodistus -palvelu ei ole vastuussa tarjouspyynnöistä, tarjouksista tai toimeksiannoista. Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta välitettyihin sopimuksiin tulee esittää toiselle sopimusosapuolelle. Palvelu ei vastaa, eikä ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään, muita Käyttäjien vastaan esitettyjä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjien välisiä erimielisyyksiä ellei reklamaatio koske Palvelun toimintaa tai vastuita.

Palvelu ei ole vastuussa Palvelun tietojen oikeellisuudesta tai Palvelun saatavuudesta.

Palvelun tuottaja ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta.

Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Palvelun tuottaja varaa oikeuden siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

Palvelun tuottaja ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Palvelun tuottaja ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä. Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.


Sitoutuminen lailliseen liiketoimintaan

Palvelua käyttävät Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia. Tarjouspyynnön jättäneille asiakkaille tulee tarjota lain ja asetusten mukaista palvelua.

Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palveluun. Rikkeen, rikoksen tai hyvien tapojen vastaisesti toimimisen vuoksi poistetulla Käyttäjällä ei ole oikeutta maksettujen palvelumaksujen hyvitykseen.