Käyttöehdot

Hanki Energiatodistus -palvelun käyttöehdot

Hanki Energiatodistus -palvelu (www.hankienergiatodistus.fi), myöhemmin Palvelu, on tarkoitettu energiatodistus-tarjouspyyntöjen välittämiseen ja tarjouspyyntöihin vastaamiseen.

Palvelun tuottajana toimii Positive Productions Oy (myöhemmin Tuottaja).

Palvelua voivat käyttää luonnolliset henkilöt, jotka jättävät Palveluun tarjouspyynnön tai muutoin käyttävät Palvelua (myöhemmin Käyttäjä). Palvelua voivat käyttää myös yritykset, jotka tarjoavat Energiatodistusten laadintaa (myöhemmin Yrityskäyttäjä).


Palvelun käyttöönotto

Jättäessään tarjouspyynnön tai rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Tilatessaan maksullisen palvelukokonaisuuden Yrityskäyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Yrityskäyttäjä on vastuussa rekisteröimiensä tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilyttämisestä. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Yrityskäyttäjä on vastuussa kaikesta tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa.


Sopimusehtojen muuttaminen

Tuottajalla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä ja Yrityskäyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jatkamalla Palvelun käyttöä.


Yrityskäyttäjän palvelu ja irtisanominen

Tarjouspyyntöjen välityspalvelu on maksullinen ja siitä veloitetaan hinnaston 6kk tilausjaksoissa, ellei muuta ole sovittu. Laskutus tapahtuu lähtökohtaisesti tilausjakson alkaessa tai uuden tilausjakson alussa. Palvelun tuottajalla on oikeus veloittaa laskuttamattomat tilausjaksot takautuvasti.

Palvelun tilaus alkaa tilauslomakkeen vastaanottamisesta ja jatkuu toistaiseksi kunnes irtisanotaan. Irtisanominen on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen info@hankienergiatodistus.fi, kuukautta ennen seuraavan laskutusjakson alkua.

Palvelun luvaton käyttö tai oikeudeton tunkeutuminen tietojärjestelmään käsitellään tietomurtona. Tietojen luvaton levittäminen tai muu oikeudeton hyödyntäminen on rangaistavaa.


Käyttäjän ja Yrityskäyttäjän vastuut ja velvollisuudet Palvelun käytöstä

Käyttäjä voi jättää tarjouspyynnön energiatodistuksen laatimisesta Palvelun tarjouspyyntölomakkeen kautta välitettäväksi energiatodistuksia laativille Yrityskäyttäjille. Tarjouspyynnön jättämällä Käyttäjä hyväksyy, että tarjouspyyntölomakkeen tiedot tallennetaan Palveluun ja ne voidaan välittää edelleen Yrityskäyttäjille ja Tuottajan yhteistyökumppaneille. Yrityskäyttäjät vastaavat siitä, että Käyttäjien tietoja käytetään vain lailliseen ja hyvän tavan mukaiseen toimintaan.

Sekä Käyttäjä että Yrityskäyttäjä vastaavat kaikista Palvelun käyttönsä johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Tuottajaa tai muita tahoja kohtaan. Sekä Käyttäjä että Yrityskäyttäjä ovat korvausvelvollisia Tuottajalle ja muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

Käyttäjällä tai Yrityskäyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Tuottajalla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.


Käyttäjän ja Yrityskäyttäjän väliset toimeksiannot

Tarjouspyynnön jättäminen ei sido Käyttäjää ostamaan tuotetta tai palvelua. Halutun palvelun tai tuotteen tarjoaminen ja mahdollisesta toimeksiannosta sopiminen on tarjouspyynnön jättäneen Käyttäjän ja Yrityskäyttäjän välinen asia. Tarjouspyynnön jättäminen ei sido Tuottajaa tai mitään Yrityskäyttäjää jättämään tarjousta.

Mikäli Käyttäjän ja Yrityskäyttäjän välinen toiminta Palvelussa johtaa toimeksiantoon, Käyttäjä ja Yrityskäyttäjä voivat vapaasti sopia keskenään suoritettavista toimeksiannoista ja niihin liittyvistä vastuista. Tuottaja ei ole sopimusosapuoli Palvelun kautta Käyttäjien ja Yrityskäyttäjien välille syntyneissä sopimuksissa.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei Käyttäjän ja Yrityskäyttäjän välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Tuottajalla ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle tai Yrityskäyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.


Julkiset tiedot

Palvelussa julkaistut yritykset ja niiden yhteystiedot ovat julkisia. Tiedot voidaan yrityksen itsensä niin halutessa poistaa palvelusta. Tarjouspyynnön jättäneiden Käyttäjien yhteystietoja tai kohteiden tietoja ei aseteta julkisesti saataville.


Palveluviestit, markkinointi ja tilastointi

Palvelun Käyttäjä ja Yrityskäyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan ilman eri hyväksyntää lähettää viestejä palvelun toimintaan ja ylläpitoon liittyen.

Lisäksi Käyttäjälle ja Yrityskäyttäjälle voidaan lähettää Palvelun aihepiiriin liittyviä markkinointiviestejä. Käyttäjä ja Yrityskäyttäjä voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä.

Käyttäjien, käyttäjäpalautteiden, kohteiden ja Yrityskäyttäjien tietoja voidaan käyttää yksilöimättöminä palvelun markkinointiin. Palvelun kautta suoritetuista tapahtumista voidaan koostaa ja julkaista tilastoja markkinointitarkoituksiin.


Vastuu sivujen sisällöstä

Palvelu on tarkoitettu tarjoamaan tietoa rakennusten energiatodistuksesta. Palvelussa pyritään julkaisemaan ajankohtaista ja saatavilla olevaa tietoa. Palvelussa julkaistu tieto on ohjeellista, eikä ohita julkisvallan asettamaa lakia ja asetuksia rakennusten energiatodistuksista. Tuottaja ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta.


Vastuun rajoitukset

Tuottaja ei ole vastuussa tarjouspyynnöistä, tarjouksista tai toimeksiannoista. Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta välitettyihin sopimuksiin tulee esittää toiselle sopimusosapuolelle. Tuottaja ei vastaa, eikä ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään Käyttäjien ja Yrityskäyttäjien välisiä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjien ja Yrityskäyttäjien välisiä erimielisyyksiä.

Tuottaja ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta.

Tuottaja ei ole vastuussa Palvelun saatavuudesta. Tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Tuottaja varaa oikeuden siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

Tuottaja ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Tuottaja ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä. Tuottaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle, Yrityskäyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Tuottajan vastuu on aina rajoitettu enintään Käyttäjän tai Yrityskäyttäjän Palvelusta maksamaan yhden laskutuskauden määrään.


Sitoutuminen lailliseen liiketoimintaan

Palvelun Käyttäjät ja Yrityskäyttäjät sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia. Yrityskäyttäjien tarjoamien palveluiden tulee olla lain ja asetusten mukaisia.

Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä tai Yrityskäyttäjä Palvelusta ja estää Käyttäjän tai Yrityskäyttäjän pääsy Palveluun. Rikkeen, rikoksen tai hyvien tapojen vastaisesti toimimisen vuoksi poistetulla Käyttäjällä tai Yrityskäyttäjällä ei ole oikeutta maksettujen palvelumaksujen hyvitykseen.