Energiatodistuksen laatijan pätevyys - kuka saa laatia energiatodistuksen?

Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Uuden lain myötä energiatodistuksia saavat laatia jatkossa vain pätevyyden osoittaneet henkilöt jotka ovat rekisteröity energiatodistuspätevyyden toteajien rekisteriin. Ympäristöministeriön päätöksellä energiatodistuksen antajien pätevyyden toteajiksi valittiin FISE Oy ja Kiinteistöalan koulutussäätiö KIINKO.

Pätevyyskokeessa testataan hakijan valmiudet ja taidot energiatodistuksen laatimiseen liittyen. Pätevyys on voimassa määräajan.

Verkostomme kautta tavoitat helposti ja tehokkaasti alueellasi aktiivisesti toimivat pätevöityneet energiatodistusten laatijat!