Ilmatiiveysmittaus

Mikä ilmatiiveysmittaus on?

Ilmatiiveysmittaus on yksi tärkeimmistä rakennusten laadunvalvonnan ja -varmistuksen mittareista. Tiiveysmittaus on painekoe, jolla mitataan rakennuksen ilmavuotoluku eli ilmatiiveys. Saatu ilmavuotoluku on tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiveydellä on suora vaikutus rakennuksen energiakulutukseen ja asumisviihtyvyyteen.

Kuinka ilmatiiveysmittaus suoritetaan?

Mittaus suoritetaan rakennuksen ulko-oveen tilapäisesti asennettavalla painelaitteistolla. Painekoe on kehitetty rakennuksen ilmanpitävyyteen, jolloin rakennus ali- tai ylipaineistetaan, jotta vaipan ilmanpitävyyttä voidaan tutkia.

Ilmatiiveyden mittauksen yhteydessä voidaan paikallistaa vaipan ilmavuodot vaikkapa lämpökamerakuvauksella tai merkkisavulla, jolloin on helppo kohdistaa korjaustoimet vuotokohtiin.

Ilmatiiveysmittaus tarvitaan

Ilmatiiveysmittaus on tehtävä lähes kaikkiin valmistuviin rakennuksiin. Se on tehtävä, jos energiatodistuslaskelmissa on käytetty parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin n50/q50 =4 (Suomen Rakentamismääräyskokoelma ).

Rakentajan ja varsinkin rakennuttajan olisi hyvä vaatia ilmatiiveysmittauksen suorittamista jo rakennusvaiheessa, sillä hyvää tiiveyttä ei saavuteta, vaikka uusimmat ja parhaimmat rakennusmateriaalit olisivat käytettävissä. Hyvä ilmanpitävyys saavutetaan vain huolellisella rakentamisella ja asennustyöllä.

Korjaus on huomattavasti halvempaa vielä silloin, kun pintarakenteita ei ole viimeistelty.

Mitä hyötyä ilmatiiveysmittauksesta on?

Puutteellinen ilmatiiveys on yksi suurimmista energiahukkalähteistä ja merkittävä syy hiilidioksidipäästöjen kasvuun. Huonosti muutoksia sallivat rakenteet ja heikko tekninen taso lisäävät ilmanvuotoa.

Tekemällä ilmatiiveysmittauksen ja parantamalla lämpöeristystä lisätään energiatehokkuutta. Rakennuksen kokonaisenergiankulutus pienenee, hallitsematon ilmavirtaus rakenteen läpi vähenee ja tiivis ulkovaippa varmistaa rakennuksen vaipan kosteusteknisen toimivuuden.


Ilmatiiveysmittauksen tavoitteita
  • Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistaminen.

On tärkeää, että rakennuksen rakenteen sisäosissa käytetään riittävää höyryn- ja ilmansulkua. Ilmansulun on oltava ehdottoman tiivis, jotta rakenteisiin ei pääse lämpimän sisäilman mukana kulkeutumaan kosteutta, joka saattaa tiivistyä rakenteiden kylmempiin ulko-osiin.

  • Hyvä asumisviihtyvyys ja terveellinen sisäilmasto.

Kylmän ulkoilman virtaaminen rakennuksen vaipan läpi aiheuttaa vedon tunnetta ja lisää pahimmillaan terveysriskejä. Hyvä ilmatiiveys vähentää vedon tunnetta ja ehkäisee samalla haitallisten aineiden, kuten homeitiöiden, epäpuhtauksien ja radonin pääsyn sisäilmaan.

  • Energian kulutuksen pienentäminen.

Ilmatiiveys on merkittävä tekijä rakennuksen energiankulutusta laskettaessa. Parhaimmillaan hyvä ilmatiiveys nostaa rakennuksen energiatodistuksen energialuokkaa, jolloin myös kiinteistön arvo nousee.

Miten ilmatiiveysmittauksen voi hankkia?

Jättäessäsi tarjouspyynnön rakennuksen energiatodistuksesta voit samalla pyytää tarjousta ilmatiiveysmittauksesta. Ottaessasi ne samalta toimittajalta säästät rahaa.

Ilmatiiveysmittauksen laatijat Suomessa