Kuntotarkastus

Mikä kuntotarkastus on?

Kuntotarkastus on asunto- tai kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän tekninen arviointi. Kuntotarkastus perustuu kuntotarkastajan kohteesta tekemiin havaintoihin, kohteen käyttäjän haastatteluihin sekä kohteen asiakirjoista saatuihin tietoihin kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä.


Kuinka kuntotarkastus suoritetaan?

Kuntotarkastus voidaan tehdä aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta tarkastamalla kohteen näkyvät pinnat kaikissa tiloissa, joihin tarkastajalla on vapaa pääsy. Kuntoarvion yhteydessä tehdään kosteusmittaus märkätiloihin sekä kosteudelle alttiille rakenteille.

  • Omakotitaloissa tarkastetaan kaikki näkyvät pinnat kulkuaukollisista tiloista, joihin on esteetön pääsy. Kuntotarkastus tehdään sekä ulko- että sisäpuolelta.
  • Erillis-, pari- ja rivitalohuoneistojen kohdalla ulkopuolinen tarkastus rajautuu tarkastettavan huoneiston kohdalla oleviin rakenteisiin. Taloyhtiön yhteisiä tiloja tai naapurihuoneistojen rakenteita ei tarkasteta.
  • Kerrostalohuoneistoissa tarkastetaan ainoastaan huoneiston sisäpuoli sekä sisäikkunoiden ja ovien rakenteet.

Suoritettujen toimenpiteiden perusteella kuntotarkastaja arvioi, sisältyykö kohteeseen riskejä muutoin kuin aistinvaraisesti havaittujen virheiden ja puutteiden osalta. Mikäli epäilyttävistä rakenteista ei saada selvyyttä pintapuolisin menetelmin, suosittelee kuntotarkastaja lisätutkimuksia.


Kuntotarkastus kannattaa tehdä
  • asunnon tai muun kiinteistön myynti- ja ostotilanteessa
  • rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä

Mitä hyötyä kuntotarkastuksesta on?

Kuntotarkastuksessa saadaan kiinteistökaupan osapuolille puolueetonta tietoa kohteen kunnosta ja siitä hyötyvät sekä ostaja että myyjä. Kuntotarkastus on apuna oikean hinnan määrittelemisessä. Se ehkäisee myös ikäviä riitoja ja oikeustapauksia.

Kuntotarkastuksen tavoitteita

Kuntotarkastuksen tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä. Kuntotarkastus teetetään usein asuntoa myytäessä, mutta kuntotarkastusraportti on erinomainen työväline myös peruskorjauksen suunnittelussa.

Miten kuntotarkastuksen voi hankkia?

Jättäessäsi tarjouspyynnön rakennuksen energiatodistuksesta voit samalla pyytää tarjousta kuntotarkastuksesta. Ottaessasi ne samalta toimittajalta säästät rahaa.

Kuntotarkastuksen laatijat Suomessa