Kosteusmittaus

Mikä kosteusmittaus on?

Rakennuksen kosteusmittaukset ovat oleellinen osa niin uudis- kuin korjausrakentamistakin. Kosteusmittauksia tehdään sekä rakennusaikana että valmiissa rakennuksessa. Uudiskohteessa kosteusmittauksilla voidaan välttää turhia kuivatuksia ja mahdollisia kosteusvaurioita. Korjauskohteissa kosteusmittauksia käytetään vesivahinko- ja kosteusvauriotapauksissa määrittämään vaurion syytä ja laajuutta.

Kuinka kosteusmittaus suoritetaan?

Mahdollinen vaurioalue rajataan yleensä pinta- tai puunkosteusmittarilla, jonka jälkeen tehdään kirjallinen raportti. Jos merkkejä kosteudesta löytyy, suositellaan tarkempaa kartoitusta, kuten porareikä- tai eristemittausta. Tarkemmat mittaukset tehdään poraamalla rakenteisiin reikä ja asentamalla siihen materiaaliin soveltuva mittapää. Kun vaurioalue on saatu rajattua, vaihdetaan mahdolliset rakenneosat ja aloitetaan koneellinen kuivaus.

Kosteusmittaus tarvitaan
  • asunnon tai muun kiinteistön myynti- ja ostotilanteessa.
  • vesivahingon tapahduttua vahingon suuruuden selville saamiseksi
  • kun epäillään piilevää pidempiaikaista vesivuotoa
  • kun asunnon sisäilman laatu epäilyttää epämääräisten hajujen takia tai aiheuttaa allergiaoireita

Valmiin rakennuksen kosteusmittaus on paikallaan kun halutaan selvittää yksittäisen tilan, rakenteen tai rakenneosan kosteustilanne tai rakennustekninen kunto. Mittauksen kohteena voi olla esimerkiksi pesutila, muu kostea- tai märkätila, kellari, tila tai rakenne, jossa epäillään olevan haitallista kosteutta tai jonka kosteustilanne halutaan selvittää.

Mitä hyötyä kosteusmittauksesta on?

Ajoissa suoritettu kosteusmittaus säästää lisäkustannuksilta rakennuksissa piilevien kosteusvaurioiden korjaustilanteissa, terveydelliset riskit pienenevät ja korjauksiin päästään ajoissa. Kosteusmittaus on hyvä tehdä aina ennen asunnon myyntiä, jotta vältytään ikävyyksiltä myöhemmässä vaiheessa.

Rakennuksen kosteusvauriot saattavat myös lisätä vedenkulutusta. Kosteusmittauksen ja tarvittavat korjaukset tekemällä rakennuksen tai asunnon veden- ja energiankulutus vähenee.


Kosteusmittauksen tavoitteita

Kosteusmittaus on usein rakennuksen kuntotarkastukseen liittyvä ennaltaehkäisevä toimenpide, joka vähentää riskejä kaupan jälkeen paljastuvien vikojen, virheiden tai vaurioiden osalta. Kosteusmittauksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille kohteen kosteusteknisestä kunnosta sekä korjaustarpeista. Kosteusmittauksesta laaditaan aina toimeksiantajalle luovutettava kirjallinen raportti.

Miten kosteusmittauksen voi hankkia?

Jättäessäsi tarjouspyynnön rakennuksen energiatodistuksesta voit samalla pyytää tarjousta kosteusmittauksesta. Ottaessasi ne samalta toimittajalta säästät rahaa.

Kosteusmittauksen laatijat Suomessa